Våra villkor

1. Information

Extra Rent erbjuder en beställnings/prenumerationstjänst av hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag. Extra Rent använder Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Du kan välja vår återkommande tjänst varje, varannan vecka eller var fjärde vecka eller vid enstaka tillfälle. Vid avtal om återkommande tider skrivs normalt inga skriftliga avtal om inte kunden ber om det. Priset varierar beroende av tid och antal tillfällen tjänsten utförs, se gällande prislista som kundtjänst kan skicka till dig. Tjänsten gäller mellan Extra Rent och personen som gör beställningen. Beställningar görs via telefon eller email.

2. Våra tjänster

Våra tjänster sker på vardagar mellan kl 07.30 – 17.00 beroende på avtalad tid mellan Extra Rent och dig/kunden. Utförlig och uppdaterad information om våra städdagar och tider finns på hemsidan och står i bekräftelsen som skickas till dig när du blir kund. Du ansvarar för att du är hemma under den tid som du fått bekräftad som din första städ tid. Reklamation/klagomål ska vara Extra Rent tillhanda senast dagen efter utfört arbete via e-mail eller per telefon. Extra Rent lämnar en garanti på utfört arbete och skulle ni inte vara nöjda med det arbete vi utfört så åtgärdar vi detta i form av ett extra besök.

3. Uppehåll, uppsägning och adressförändringar

Du som kund ansvarar för att meddela Extra Rent om önskade uppehåll, adressförändringar och eventuell uppsägning. Detta gör du genom att kontakta Extra Rent via e-mail eller telefon. Eventuella uppehåll, avbokningar eller uppsägningar måste av kund göras minst 5 arbetsdagar innan planerad tjänst. Vid avbokningar mindre än 5 arbetsdagar innan planerad tjänst erbjuder Extra Rent en motsvarande ersättningstid inom 7 dagar alternativt debiteras 50 % av den totala kostnaden. OBS för avbokning av flyttstädtjänst gäller minst 14 arbetsdagar innan planerat uppdrag. Det är viktigt att du ger oss korrekta adressuppgifter samt att du meddelar oss om eventuella adressändringar och ändringar av portkoder etc. Om vi inte kan komma in i porten pga att du angett en felaktig portkod eller fel adress kan det innebära att du går miste om städningen/alt. övrig tjänst. Ingen kreditering för icke utförda uppdrag utgår i fall som dessa.

Vid Röda dagar utgår er städ tid automatiskt. Extra Rent hjälper gärna till med att hitta ersättningstid, detta gör du genom att kontakta Extra Rent via e-mail eller telefon.

Extra avbokningsregler pga Covid-19, vid sjukdom kort innan planerad tid erbjuder vi även kunder att kunna spara avbokade timmar till bokning vid senare tillfälle. Detta kan utnyttjas för alla av våra tjänster.

4. Hantering av personuppgifter

Extra Rent behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring av Extra Rents tjänster. Extra Rent behandlar kundens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, marknadsföra egna varor och tjänster. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Extra Rents samarbetspartners (som t ex andra städbolag eller inkassobolag). Extra Rent avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Extra Rent och som samlas in i samband med abonnemang/avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att kunden accepterar villkoren ger kunden sitt samtycke till att Extra Rent får behandla kundens uppgifter i enlighet med denna punkt. Under fliken GDPR kan du läsa mer om vår hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

5. Fakturering och påminnelse

Extra Rent fakturerar tjänsten månadsvis i efterskott. Fakturering sker den 16 e varje månad och därefter löpande, 10 dagar kredit gäller från fakturadatum om inget annat avtalas vid bokning. Betalning görs till Extra Rents bankgiro eller Swish nr som anges på fakturan. Fakturan kan fås som epost (0kr) eller papper (20kr).
Om fakturan inte betalas i tid har Extra Rent rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning har skett Extra Rent. Extra Rent har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Påminnelse skickas ca 3-5 dagar efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad. Extra Rent justerar sina priser den 16 november årligen. Se prislista 2022-2023.

6. Inkasso

Om betalning inte skett efter 1 påminnelse har Extra Rent rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid en administrativ kostnad på 300 kr kan komma att debiteras, även inkassoavgifter kan komma att debiteras, betalas ändå inte fakturan följer inkassobolagets normala indrivningsprocedur detta kan medföra ytterligare kostnader.

7. Begränsning av Extra Rents ansvar

Extra Rent ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Extra Rent är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, pandemi, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet.

8. Klagomål

Klagomål sker genom telefon eller e-mail till Extra Rent.

9. Aktuella Kampanjer

Just nu erbjuder Extra Rent “Sista Minuten tider” med hela 20 % rabatt! Anmäl dig på hemsidan!