Frågor och svar

Klicka på ”Boka möte” och fyll i formuläret om du är intresserad att bli kund till Extra Rent. Du kan också välja att kontakta oss via telefon, 040-466652, där vi kan besvara dina frågor samt lägga in dig som kund direkt.

Här hittar du information om hur vi på Extra Rent hanterar utvecklingen av coronaviruset.

För bästa resultat ber vi dig att skapa så fria ytor som möjligt vilket gör att i vi kan städa effektivt och utnyttja tiden maximalt. Meddela kundtjänst om det är något speciellt du önskar.

All vår personal har genomgått internutbildning och introduktion innan de har hand om egna uppdrag och bär Extra Rents arbetskläder.

Eventuella uppehåll, avbokningar eller uppsägningar måste av kund göras minst 5 arbetsdagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst. Vid avbokningar mindre än 5 arbetsdagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst erbjuder extrarent.se en kostnadsfri motsvarande ersättningstid inom 7 dagar

Det behövs inte för våra engångsuppdrag, men för vår abonnemangsstädning ingår ett kostnadsfritt hembesök om du som kund önskar detta.

Du väljer om du vill vara hemma och öppna eller om vi ska kvittera ut dina nycklar. För att vår försäkring ska gälla måste vi kvittera ut nycklar av er eller att ni är hemma och öppnar och sedan låser när vi är klara. Om ni väljer att gömma nycklar eller andra lösningar så gäller inte vår försäkring om det skulle hända någonting.

Ja, vårt upplägg är att du har samma städare utom vid sjukdom, VAB eller semester. Om vi av någon anledning måste byta ut din personal hos dig så blir du alltid kontaktad om det innan.

Vi har ansvarsförsäkring som täcker ev skador orsakade av oss. Ni anmäler det till oss kundtjanst@extrarent.se eller 040-466 652 så hjälper vi dig.

All vår personal är försäkrad under arbetstid samt på väg till och från arbetet.

Vi skickar en faktura i efterskott en gång per månad till alla våra kunder. Vi fakturerar den 16 e varje månad och har 10 dagars förfallotid. Du kan välja att få fakturan till din epost eller som pappersfaktura. Du kan betala via bankgiro eller Swish.

Eventuella uppehåll, avbokningar eller uppsägningar måste av kund göras minst 5 dagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst. Vid avbokningar mindre än 5 dagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst erbjuder extrarent.se en motsvarande ersättningstid inom 7 dagar alternativt debiteras 50 % av den totala kostnaden.Avbokning gör du via mail kundtjanst@extrarent.se eller telefon 040-466 652.

Du betalar 50 procent av arbetskostnaden vid köptillfället. Vi på Extra Rent administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket. Läs mer om RUT här.