Vår personal

Vi har väl utbildad och erfaren personal med trygghet i anställningen och med möjligheter till utveckling. Vi har en låg personalomsättning och vårt arbete bygger på att det är samma medarbetare som regelbundet utför städuppdraget hos våra kunder, frånsett när denne är på semester eller är sjuk, då det kommer en vikarie. 
Att det är samma medarbetare som utför uppdraget tror vi vårt arbete utförs effektivare. Det ger även våra kunder en ökad trygghet. All vår personal pratar inte flytande Svenska men eftersom vi oftast jobbar i par försöker vi alltid ha en svensktalande i varje team.

Vår arbetsplats är ditt hem vilket ställer stort ansvar på oss och våra medarbetare. Du kan känna dig trygg med hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra uppgifter som är personliga för dig. Alla våra anställda har försäkringsskydd, rätt kompetens, utbildning, lång erfarenhet och det ingår ansvarsförsäkring om en olycka sker.